Anlæg & Kloak

Gravmand har mere end 40 års erfaring i at udføre kloakeringsopgaver. 
Vi er specialister på området og har maskiner og mandskab ved hånden, 
så vi kan løse både små og store projekter.

Vi kan udføre alt indenfor autoriseret kloakarbejde, anlæg og byggemodning. 
Lige fra kloakering og installationer i jorden til alle former for anlægsarbejder. 
Vores mandskab udfører ligeledes LAR-projekter, der forbinder regnvands-, 
overløbs- og forsinkelsesbassiner med pumpestationer og rørbassiner.

Vi vægter kvalitet, miljø og arbejdsmiljø højest. Gravmand A/S er certificeret 
”Kloakmester med godkendt kvalitetsstyring”, og alle kloakeringsopgaver 
udføres af specialuddannede fagfolk, som opfylder alle krav.

Vi udfører bl.a.

Klimasikring

LAR-projekter

Separering af kloak

Byggemodningsprojekter

Afgravning og indbygning