Jordarbejde

Vore erfarne medarbejdere udfører alle former for jordarbejder med moderne materiel. Vi løser store og mindre opgaver, der både omfatter de traditionelle og de mere specielle.

Vi udfører bl.a.

Byggemodningsopgaver

Afgravning og indbygning

Omfattende terrænregulering

Fundamentsudgravning

Rydningsopgaver (træer o.lign.)

Forureningsoprensning

Blødbundsudskiftning