Kloakarbejde

Gravmand A/S er certificeret ”Kloakmester med godkendt kvalitetsstyring”. Alle kloakeringsopgaver udføres af specialuddannede fagfolk, som er påkrævet for at opfylde alle krav til opgaven, udviklingen og gældende miljøregler.

Vi udfører bl.a.

Ny kloakering

Renovering af eksisterende kloak

Drænledninger

Nedsivningsanlæg

Olieudskillere / Fedtudskillere

Pumpestationer

LAR

Klimasikring